Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển lao động năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phù
Xem chi tiết: tại đây

BẢN ĐỒ ĐẾN TRUNG TÂM