Quyết định số 1929/QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2020 Quyết định phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030
quyet-dinh-1929-qd-ttg-ngay-25638421997006212221.pdf

BẢN ĐỒ ĐẾN TRUNG TÂM