Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (lần 4)

signed-signed-thong-bao-07-ve-638495490538732894.pdf

thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-638495490409804581.pdf

image advertisement
image advertisement
image advertisement